Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 2.014.768.000,- 

NO. BULAN REALISASI BELANJA REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1. Januari Rp. 25.847.052,- 1.28 % Rp. 1.988.920.948,-
2. Februari      
3. Maret      
4. April      
5. Mei      
6. Juni      
7. Juli      
8. Agustus      
9. September      
10. Oktober      
11. November      
12. Desember      

 

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 349.810.000,- 

NO. BULAN REALISASI BELANJA REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1. Januari Rp. 0,- 0 % Rp. 349.810.000,-
2. Februari      
3. Maret      
4. April      
5. Mei      
6. Juni      
7. Juli      
8. Agustus      
9. September      
10. Oktober      
11. November      
12. Desember      

 

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 300.000.000,- 

NO. BULAN REALISASI BELANJA REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1. Januari Rp. 0,- 0 % Rp. 300.000.000,-
2. Februari      
3. Maret      
4. April      
5. Mei      
6. Juni      
7. Juli      
8. Agustus      
9. September      
10. Oktober      
11. November      
12. Desember      

 

Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 1.500.000,- 

NO. BULAN REALISASI BELANJA REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1. Januari Rp. 0,- 0 % Rp. 1.500.000,-
2. Februari      
3. Maret      
4. April      
5. Mei      
6. Juni      
7. Juli      
8. Agustus      
9. September      
10. Oktober      
11. November      
12. Desember