Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 2.014.768.000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp.   25.847.052,- 1.28 % Rp. 1.988.920.948,-
2. Februari Rp. 128.049.284,- 7.64 % Rp. 1.860.871.664,-
3. Maret Rp. 131.269.335,- 14.15 % Rp. 1.729.602.329,-
4. April      
5. Mei      
6. Juni      
7. Juli      
8. Agustus      
9. September      
10. Oktober      
11. November      
12. Desember      

 

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 349.810.000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,- 0 % Rp. 349.810.000,-
2. Februari Rp. 30.226.892,- 8.66 % Rp. 319.343.108,-
3. Maret Rp. 27.310.629,- 16.47 % Rp. 292.032.479,-
4. April      
5. Mei      
6. Juni      
7. Juli      
8. Agustus      
9. September      
10. Oktober      
11. November      
12. Desember      

 

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 300.000.000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,- 0 % Rp. 300.000.000,-
2. Februari Rp. 245.600.000,- 81.87 % Rp.  54.400.000,-
3. Maret Rp.   46.110.000,- 97.24 % Rp.    8.290.000,-
4. April      
5. Mei      
6. Juni      
7. Juli      
8. Agustus      
9. September      
10. Oktober      
11. November      
12. Desember      

 

Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2019

Pagu Anggaran : Rp. 1.500.000,-

NO.

BULAN

REALISASI BELANJA

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

1. Januari Rp. 0,- 0 % Rp. 1.500.000,-
2. Februari Rp. 0,- 0 % Rp. 1.500.000,-
3. Maret Rp. 0,-  0 % Rp. 1.500.000,- 
4. April      
5. Mei      
6. Juni      
7. Juli      
8. Agustus      
9. September      
10. Oktober      
11. November      
12. Desember